ผู้บังคับบัญชา

 

พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร์
ผกก.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.มังกร  ดอกทุเรียน
รอง ผกก.ป.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.ชาญ  กันยะมี
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ร้องกวาง

 

 

พ.ต.ท.กฤตภาส  ปินตาวะนา
รอง ผกก.สส.สภ.ร้องกวาง

 

 

พ.ต.ท.ชลิตพงศ์   เสมอถุง
สวป.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.สุเมธ  ปานแก้ว
สว.อก.สภ.ร้องกวาง

 

พ.ต.ท.ชัยชาญ  ตาตระกูล
สว.สส.สภ.ร้องกวาง

 

ระบบทดสอบความรู้ตาม
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ

ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสาร
การสอบจริยธรรมฯ

ตรวจสอลผลการทดสอบ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

สมาชิก

ยินดีต้อนรับสมาชิก

ผู้มาเยือน

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

           เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร์  ผกก.สภ.ร้องกวาง  และ พ.ต.ท.มังกร   ดอกทุเรียน  รอง ผกก.ป.สภ.ร้องกวาง  พร้อมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการ "แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง  ได้พบปะ   นายมรกต  กาบบัว  กำนันตำบลทุ่งศรี  คณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปากทางทุ่งศรี หมู่ ๕ ตำบลทุ่งศรี  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
           

    สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เริ่มก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2463  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน พร.644  เนื้อที่โดยประมาณ 11 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา เลขที่ 2 หมู่ 1 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ทางหลวงหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศลสายแพร่- น่าน)  ลักษณะอาคารเดิมเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง ใต้ถุนด้านหน้าโรงพักจะใช้ไม้ท่อน (ไม้ซุง) บังเอาไว้ทำที่หลบภัย บริเวณโดยรอบเป็นป่าละเมาะ  ต่อมาได้สร้างอาคารขึ้นทดแทน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2518  และได้สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จเข้าใช้ทำการเมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 การดำรงตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง แต่เดิมเป็นผู้บังคับกองมี 16 นาย ยกฐานะการบริหารงานโดยมีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานีอีก  8 นาย  ต่อมาเปลี่ยนเป็น รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี อีก 3 นาย  และยกระดับเป็นผู้กำกับการ เป็นผู้บริหารงานจนถึงปัจจุบัน 10 นาย ปัจจุบันมี พ.ต.อ.ธนกฤต  ภูมมินทร์  เป็น ผู้กำกับการฯ  ตั้งแต่วันที่  19 พฤษภาคม 2559

 งานป้องกันปราบปราม

มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิด ดูแลทุกข์สุขของประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

ป้องกันอย่างไร?

งานสืบสวน

มีหน้าที่สืบสวน หาข่าว จับกุม คดีที่ต่างๆ ทั้งก่อนและ หลังเกิดเหตุ รวบรวมข้อมูล สถิติ ข้อมูลบุคคล สถานที่ และพฤติกรรมของคนร้าย นำมากำหนดแนวทางการสืบสวน

สืบทำไม?

งานสอบสวน

มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย พยานและเหยื่ออาชญากรรม

สอบทำไม?

งานจราจร

บริการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจร และการบังคับใช้กฎหมายการจราจร ควบคุมและจัดการจราจรในบริเวณ หรือจุดที่มีปัญหาการจราจร

ปรับทำไม?